Όργανα μέτρησης και καταγραφής

Καλίμπρες φρούτωνΌργανα μέτρησης και καταγραφής των διαστάσεων (συνήθως της διαμέτρου) των φρούτων.

Πλαστικές και μεταλλικές, αναλογικές και ψηφιακές.

Θερμόμετρα

Χώρου, για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε ψυκτικούς θαλάμους, και ακίδας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της σάρκας των φρούτων.

Αναλογικά και ψηφιακά.

Υγρασιόμετρα

Όργανα μέτρησης και καταγραφής της σχετικής υγρασίας σε ψυκτικούς θαλάμους.

Αναλογικά και ψηφιακά.

Διαθλασίμετρα (ή αλλιώς μπριξόμετρα)

Όργανα μέτρησης και καταγραφής του επιπέδου σακχάρων των φρούτων.

Αναλογικά και ψηφιακά.

Μετρητές οξύτητας

Όργανα μέτρησης και καταγραφής της οξύτητας των φρούτων.

Ψηφιακοί και χειρός.

Σκληρόμετρα

Όργανα μέτρησης και καταγραφής της σκληρότητας των φρούτων.

Αναλογικά και ψηφιακά, χειρός και γραφείου.

Ανιχνευτές αερίων

Πρόκειται για μεταλλικές σύριγγες και αμπούλες, για τη μέτρηση και καταγραφή της συγκέντρωσης αερίων (συνήθως αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα) στους θαλάμους αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών.

Θερμογράφοι

Όργανα μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας σε ψυκτικούς θαλάμους, φορτηγά ψυγεία και κοντέινερς.

Μηχανικοί και ηλεκτρονικοί (usb)

  • Ταξινόμηση με
Κλείσιμο
Categories