Ετικέτες top για dymo (συμβατές) 28mm(Π) Χ 89mm(M) - 99010

  • Οι θερμικές ετικέτες τύπου TOP είναι ιδανικές για να εκτυπώσετε Barcode, Κείμενα και Λογότυπα σε προϊόντα που είναι εκτεθειμένα σε εσωτερικούς χώρους.Η εκτύπωση γίνεται χωρίς χρήση μελανοταινίας και οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους DYMO Label-Writer εκτυπωτές.Διατηρούνται μέχρι και 24 μήνες σε εσωτερικούς χώρους και είναι ανθεκτικές σε προϊόντα που αποθηκεύονται μέχρι και σε θερμοκρασία βαθιάς κατάψυξης.Κωδικός της Dymo: 99010, S0722370
  • Ταξινόμηση με
Κλείσιμο
Categories